کاردانی به کارشناسی

آدرس جدید وبلاگ کاردانی به کارشناسی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390ساعت 18:23  توسط Rahmat  | 

دانلود جزوات کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر


جزوه سیستم عامل 
جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات
جزوه مدار منظقی  
جزوه پایگاه داده
جزوه زبان  c   c++    


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390ساعت 18:26  توسط Rahmat  | 

جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد و علمی کاربردیدانشگاه مقطع تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون اعلام نتایج اولیه اعلام نتایج نهایی

سراسری کارشناسی ناپیوسته 89/12/3 90/5/6 اواخر مرداد 90 اواخر شهریور

سراسری کاردانی پیوسته 90/2/17 90/5/7 ندارد اواخر شهریور

سراسری کارشناسی ارشد 89/8/9 89/11/27 اواخر اردیبهشت شهریور

علمی کاربردی کارشناسی ترمی 89/8/23 89/10/17 ندارد 89/11/21

علمی کاربردی کاردانی ترمی 89/8/23 89/10/17 ندارد 89/11/21

علمی کاربردی کارشناسی پودمانی 89/12/17 90/2/29 ندارد تیر ماه

علمی کاربردی کاردانی پودمانی 89/11/20 ندارد ندارد 89/12/25

دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته مهر 1390 آذر 1390 ندارد اواخر دی

دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 89/11/4 89/2/22 ندارد شهریور

دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته تیر 1390 مرداد 1390 ندارد شهریور

جدول بالا به محض اعلام رسمی تاریخ های نهایی از طرف سازمان سنجش و دانشگاه آزاد به روز رسانی میگرددمنبع :  karshenasi.com

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین 1390ساعت 10:38  توسط Rahmat  | 

سرفصل دروس کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی سال 90

ریاضی

یادآوری و تکمیل ( تعریف تابع - توابع نمائی - توابع هذلولی - توابع لگاریتمی - تابع علامت - رسم نمودار توابع نمائی، هذلولی آنها - تعاریف حد و پیوستگی، پیوستگی توابع نمائی و لگاریتمی - تعاریف مشتق و دیفرانسیل - مشتق­های متوالی، مشتق توابع مرکب - مشتق توابع - مشتق توابع پارامتری - قضیه رل، قضیه میانگین، قضیه کوش، قضیه تیلر، بسط تیلر، بسط مک لرن - صورت­های مبهم و رفع ابهام از آنها، استفاده قضیه تیلر و مک لرن در رفع ابهام) - سری (سری­های عددی و نوع آنها، سری­های مثبت، سری متناوب - دستورهای تعیین نوع سری، سری هندسی، دستور نسبت، دستور ریشه - سری­های توان و تعیین شعاع همگرایی آنها - بسط توابع به صورت سری) - انتگرال (تعریف تابع اولیه یک تابع، دستورهای اساسی انتگرال­گیری، خواص انتگرال نامعین - انتگرال توابع مقدماتی (جدول انتگرال­ها) - روش­های انتگرال­گیری، دستور انتگرال­گیری، جزء به جزء، انتگرال­های گویا، انتگرال­های توابع مثلثاتی، نمائی، گنگ - انتگرال معین، تعریف انتگرال معین و تعبیر هندسی، فیزیکی، خواص انتگرال معین، قضیه اساسی حساب انتگرال، مشتق­گیری از تابعی که با انتگرال تعریف می­شود - کاربرد انتگرال معین در محاسبه ساخت، طول کمان حجم و سطوح جسم دوار) - بردارها (تعریف بردار، اندازه بردار، بردار واحد - جمع بردارها، تفاضل دو بردار، تجزیه یک بردار در چند امتداد - نمایش یک بردار برحسب بردارهای واحد - ضرب عددی یا نقطه­ای، ضرب برداری، ضرب مختلط سه بردار - معادله خط در فضا، معادله صفحه) - توابع چند متغیره (تعریف توابع چند متغیره - حد و پیوستگی - تعریف مشتق­های جزئی مرتبه اول، مشتق­های جزئی و مرتبه بالاتر - دیفرانسیل کامل - قاعده زنجیری، مشتق­های جزئی توابع ضمنی) - توابع برداری (تعریف توابع برداری، حد و پیوستگی - مشتق توابع برداری - توابع برداری چند متغیری، تعریف عملکردها - دیورژانس، کنترل یک تابع برداری، تعریف گرادیان یک تابع اسکالر) - انتگرال دوگانه (تعریف انتگرال دوگانه، روش محاسبه آن -تعبیر فیزیکی و هندسی انتگرال دوگانه - خواص انتگرال دوگانه - تعویض ترتیب انتگرال دوگانه - تعویض متغیر در انتگرال دوگانه، محاسبه انتگرال دوگانه در مشخصات قطبی - کاربرد انتگرال دوگانه در محاسبه مساحت یک ناحیه سطح، حجم، جرم - محاسبه مساحت رویه) - تعریف انتگرال روی خم و روش محاسبه آن - انتگرال سه گانه (تعریف انتگرال سه گانه و روش محاسبه آن) - معادلات دیفرانسیل (تعریف معادله دیفرانسیل و روش­های تشکیل آن - حل انواع معادلات دیفرانسیل مرتبه اول - جداشدنی - معادله دیفرانسیل کامل - عامل انتگرال ساز - معادله دیفرانسیل همگن و روش محاسبه آن - معادله دیفرانسیل خطی و برنولی)

آمار و احتمالات

مفهوم آمار و بررسی تعاریف مختلف - کاربردهای آمار و روش­های آماری و احتمالات - حل مسائل مربوط به احتمالات - تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و احتمال - تعریف احتمال (با ذکر مثال­های ساده) - فرمول­های مقدماتی احتمال - انواع احتمال و کاربردهای آن - تعریف پارامتر آماری - میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از داده­ها یا جدول فراوانی) - انواع روش­های تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش داده­های آماری (نمودارهای XY - BAR - PIE و...) - کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از روش­های فوق - تعریف متغیر تصادفی - توزیع احتمال گسسته و پیوسته - توزیع تجربی - توزیع دوجمله­ای - توزیع نرمال و خواص آن - محاسبه سطح زیر منحنی نرمال - کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t - تعریف جامعه آماری - واحد، چهارچوب نمونه­گیری، پارامترهای جامعه - برآورد اریب و نا اریب - معیارهای اشتباه - معرفی روش­ها و مدل­های نمونه­گیری - نمونه­گیری تصادفی ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان - محاسبه تعداد نمونه­های لازم برای آمارگیری - روش­های کلاسیک تخمین - حد متوسط - اختلاف دو حد متوسط - نوع نسبت - پراش - امید ریاضی (ارزش انتظاری) یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری - محاسبه امید ریاضی - کاربردهای قوانین ارزش انتظاری و امید ریاضی - تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روش­ها و الگوریتم­های کامپیوتری تولید اعداد تصادفی - کاربردهای اعداد تصادفی.

زبان فنی

در این درس فراگیری متون و لغات تخصصی که حدود 1000 کلمه می­باشد و با استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنایی با این کلمات و متون، ریشه یابی را نیز آموزش دهد. نیرویی که به نحوی که بتواند از کتب تخصصی و نشریات مربوط به خوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشد.

برنامه سازی

مقدمات C++ (طریقه نوشتن یک برنامه، دستورات و عبارات، تعریف متغیرها) - دستورات ورودی و خروجی استاندارد، جزئیات Iostream با استفاده از NameSpace، قالب بندی ورودی و خروجی - آرایه­ها و رشته­ها و عملیات بیتی - توابع، ساختار و توابع، ایجاد و فراخوانی تابع، Overload کردن توابع، ارسال مقدار به تابع، توابع پیش ساخته و معرفی برخی توابع مهم - ساختارهای شرطی و حلقه و شرح آنها - تعریف Struct، Union - عملیات روی فایل - بررسی استثنائات و خطاها - کار با اشاره­گرها و عملیات بر روی آنها - کار با کلاس­ها، مفهوم شی­گرایی، ایجاد کلاس، اشاره­گر به کلاس، سازنده­ها و مخرب­ها - مقدمه­ای به Visual C++.

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل، تعریف وقفه و انوع آن، سیستم­های  Offline Spooling، Online Spooling، Time Sharing - تعریف پردازش، رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها - الگوریتم­های زمانبندی انحصاری و غیرانحصاری، سطوح پردازش، شرح الگوریتم­های FIFO، RR، SPN، Priority، MRN، SRT،MLFQ ، MLQ و شرح الگوریتم­های انتخاب Job توسط زمانبندی کار: Mixed، FIFO، SJF - شرح حافظه­های جانبی و مجازی، الگوریتم­های انتخاب انباره: First Fit، Next Fit ، Best Fit، Worst Fit، Buddy Fit، Quick Fit - مدیریت حافظه و شرح مشکلات آن، تکه تکه شدن و مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging و با قطعه بندی Segmentation و ترکیبی - تعریف بن بست، شرایط بروز بن بست و راه­حل­های برخورد با آن و الگوریتم بانکداران.

ساختمان داده­ ها

تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure)  و غیرخطی (Non-Linear Structure) - رشته­ ها (نحوه نمایش رشته­ها - عملیات روی رشته­ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیررشته در داخل رشته دیگر، انتخاب زیر رشته­ای از رشته دیگر، مقایسه رشته­ها، حذف زیررشته­ای از داخل رشته، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)) - رکوردها (نحوه توصیف رکوردها - انجام عملیات روی رکوردها - عملیات رایج روی رکوردها مانند Sort، Search، حذف و اضافه) - آرایه­ ها (نحوه نمایش آرایه­های یک، دو، ... n بعدی در حافظه کامپیوتر - نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه­های یک، دو، ... n بعدی - انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه­ها - محاسن، معایب و محدودیت­های آرایه­ها و کاربرد آنها) - ماتریس­ها(ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کاربرد آنها) - پشته (تعریف داده­ها و حافظه­هایی از نوع Stack - نحوه شبیه­سازی Stack با استفاده از آرایه­ها - انجام عملیات درج (Insert) با PUSH و حذف (Delete) با POP و نوشتن الگوریتم آنها - Stack و بیان الگوریتم آن، برنامه­سازی الگوریتم­های مزبور در یک زبان برنامه­سازی) - کاربردهای Stack (در فراخوان توابع - در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله­ای­های بصورت بازگشتی، معکوس کردن (Reverse) رشته­ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی) - کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت­های Prefix، Infix، Suffix - الگوریتم­های این تبدیلات) - صف (تعریف صف - شبیه سازی صف با استفاده از آرایه - الگوریتم­های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف) - کاربردهای صف (صف دایره­ای (Circular Queue) - الگوریتم­های درج و حذف در صف دایره­ای - لیست پیوندی (امکان تعریف، نحوه پیمایش، حذف، درج گره در ابتدا و انتها)) - لیست پیوندی (امکان تعریف - نحوه پیمایش - حذف و درج گره - امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج/حذف - ایجاد لیست پیوندی با سرلیست) - درخت (تعریف درخت در حالت کلی - روش­های مختلف نمایش درخت در حافظه - درخت دودویی - ویژگی­های درخت دودویی و روش­های مختلف نمایش آن در حافظه - پیمایش­های مختلف درخت دودویی - تعاریف درخت­های Max Tree، Min Tree، Max Heap، Min Heap) - عملیات متداول در درخت دودویی (ایجاد درخت - جستجوی نود (node) خاص - حذف و درج درخت - الگوریتم­های مربوط و استفاده از Stack در این گونه موارد - تمرین برنامه­سازی الگوریتم­های بالا) - کاربرد درخت دودویی - جستجوی درخت دودویی ( مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort) - تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی) - گراف (نکات و برخی تعاریف).

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات - انواع حافظه­های جانبی (نوار، دیسک مغناطیسی، دیسک نوری) - پارامترهای ظرفیتی (چگالی و ظرفیت) - پارامترهای زمانی (ماکزیمم نرخ یا سرعت انتقال داده­ها ...) - مفاهیم اولیه (فیلد، رکورد، انواع رکورد، گپ، فایل) - سیستم فایل و لایه­های آن - بلوک بندی (مزایا و معایب) - فایل در محیط فیزیکی (پیوسته و ناپیوسته)، مدیریت بلاک­های آزاد، تکنیک­های نسخه پشتیبان، سطوح مختلف نشانی دهی - مفهوم بافر و بافرینگ (انواع بافر، مزایا و معایب هر یک، مدیریت بافر) - محاسبه ظرفیت واقعی - محاسبه نرخ انتقال واقعی و تاثیر بافرینگ در آن - تکنیک­های بهبود کارآیی سیستم با کاهش زمان درنگ دورانی و کاهش زمان استوانه­جویی - تکنولوژی RAID - ساختارهای مبنایی فایل - ضوابط ارزیابی کارآیی فایل - عملیات روی ساختار فایل (عملیات شش گانه) - ساختار فایل­ها (ساختار پایل (معرفی، کاربرد، نحوه انجام عملیات شش گانه) - ساختار ترتیبی (معرفی، کاربرد، انجام عملیات شش گانه) - ساختار شاخص (مفاهیم، شاخص متراکم و غیرمتراکم و چندسطحی) - ساختار ترتیبی شاخص دار (معرفی، کاربرد، محاسبه سطوح شاخص، تکنیک­های درج سرریزی، عملیات شش گانه) - ساختار چندشاخصی (معرفی، کاربرد) - فایل مستقیم (معرفی، کاربرد، توابع مبدل، راه­حل­های مشکل سرریزی، معایب، انجام عملیات شش گانه) - بررسی دستورات فایلینگ در یکی از زبان­های سطح بالا).

سرفصل در مدار منطقی اعلام نشده است

منبع :  karshenasi.com

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین 1390ساعت 10:35  توسط Rahmat  | 

ظرفیت و مراکز پذیرش کارشناسی ناپیوسته نرم افزار در سال 1388


برای دیدن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید %


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین 1390ساعت 10:53  توسط Rahmat  | 

نوروز 1390

به نوبه ی خودم فرا رسیدن سال نو را به تمام هموطنان و به خصوص همشهریان عزیزم و کرد زبان در تمام دنیا تبریک و براتون سالی توام از خوشی و موفقیت آرزو میکنم .


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اسفند 1389ساعت 12:45  توسط Rahmat  | 

آغاز ثبت نام آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی سال 1390

برای دریافت دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی به لینک زیر مراجعه کنید.


http://www.sanjesh.org

+ نوشته شده در  جمعه ششم اسفند 1389ساعت 15:45  توسط Rahmat  | 

» مدارک لازم برای ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89

1 - اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن ( اصل شناسنامه صرفاً براي تطبيق بوده و به صاحب آن مسترد خواهد شد.)

2 -  اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي ( اصل كارت صرفاً براي تطبيق بوده و به صاحب آن مسترد خواهد شد.)

3 - شش قطعه عکس 3 در 4 پشت نويسي شده كه اخيراً تهيه شده باشد. ( براي مشمولين 12 قطعه )

4 - اصل مدرك كارداني مورد تاييد مؤسسات آموزش عالي معتبر و يك برگ تصوير آن و يا گواهي اتمام  دوره كارداني مورد تاييد مؤسسات آموزش عالي معتبر و يا اداره كل تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش و ريز نمرات دوره كارداني به منظور معادل سازي واحدهاي درسي. ضمناً در هنگام ثبت نام بايد نوع فوق ديپلم قبول شدگاني كه در دوره هاي كارداني پيوسته، مراكز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش و دانشسراهاي سابق ( نه تربيت معلم ) فارغ التحصيل شده اند دقيقاً با مندرجات صفحه ( 4) و ( 5 ) و همچنين جدول شماره 1 مندرج در دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته مطابقت داشته باشد در غيراينصورت از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

5 - ارائه مدرك مشخص كننده  وضعيت خدمت وظيفه عمومي از طرف پذيرفته شدگان براساس يكي از  بندهاي ه ن گانه پيوست شماره ( 2) مندرج در دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 89 كه داوطلبان در فرم درخواست ثبت نام اينترنتي آزمون، شماره آن بند را درج نموده اند.

6 - ارائه اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت هزينه خدمات آموزشي، حق بيمه دانشجويي و شهريه

 7 -  تکمیل  فرمهاي ثبت نام و فرم تعهد اخلاقي كه از طرف واحد دانشگاهي به پذيرفته شدگان ارائه مي گردد.

 

ثبت نام از پذیرفته شدگان در واحدها و مراکز مختلف دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ شنبه 89/11/9 آغاز و تا تاریخ دوشنبه 89/11/11 ادامه می یابد

 

شهریه ثابت برای رشته های مهندسی از جمله کامپیوتر :   5212200 ریال

شهریه واحدهای نظری :   181500 ریال

شهریه واحدهای عملی - عمومی :   411400 ریال

شهریه واحدهای عملی - پایه :   405000 ریال

شهریه واحدهای عملی - اصلی :   619300

شهریه واحدهای عملی - تخصصی :   857900

 

همچنین هریک از پذیرفته شدگان باید مبلغ 550000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی ( جهت برگزاری مسابقات ورزشی، کارت دانشجویی و ... ) به حساب جاری واحد قبولی خود واریز نمایند

مبلغ 10000 ریال نیز باید بابت بیمه به شماره حسابی که از طرف دانشگاه اعلام میشود واریز شود

http://karshenasi.com                                منبع    

+ نوشته شده در  جمعه ششم اسفند 1389ساعت 15:44  توسط Rahmat  | 

مطالب قدیمی‌تر